سونغول Alcı زراعة الشعر في تركيا - مستشفى ميديكانا

Ophthalmology

Poor eyesight is one of the most common human health problems.

Poor eyesight is one of the most common human health problems. A little mark influences life in an incredible way. This problem can be solved quickly and easily using modern treatment methods. Turkey offers great know-how and the most modern methods. The most common problems include:

- Poor eyesight (nearsightedness and farsightedness)
- Cataracts
- Diabetic retinopathy
- Age-related macular degeneration
- Glaucoma
- Retinopathia pigmentosa
- Retinal detachment
- Various eye injuries

Many of these problems can be treated in a very short time and thus restore full eyesight.

Known treatment methods include:

ReLEx SMILE
Wavefront
iLasik
Intralase
Cataract treatment with femtosecond laser
Cataract treatment with the phaco method
Intraocular lenses
Corneal inlay treatment
Laser treatment for presbiopsy
Trifocal lens treatment


Laser treatment steps:
1. Tests
A detailed topographic map of the cornea is created using topographic tests. Thanks to this mapping of the eye landscape, the surgical method can be determined. The corneal thickness is determined using a pachymeter. In addition to the topographic mapping, this is one of the most important tests for determining the treatment method.
2. Examinations
Further tests are carried out with the results of the test. Visual acuity, diopter value and binding measurements are determined. Finally, biomicroscopic examinations are made and the intraocular pressure is determined. Depending on the patient's situation, further examinations and tests can be carried out.
3. Eye examination with drops
The pupil is artificially dilated by the administration of special drops. As a result, the diopter values are measured again and a detailed eye wall examination (retina, vascular and nerve layer) is carried out.
4. Decision to operate
Based on all tests and examinations, the doctors draw up a treatment plan and, if possible, carry it out. The treatment is then only carried out with complete safety.

Contact us for more details! +905061722116

!
!
İptal Et
!
!
!
!
Cancel
Wyatt Esmond
General Dentist
OPENING HOURS
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
Closed
9:00 am - 7:15 pm
9:00 am - 7:15 pm
9:00 am - 7:15 pm
9:00 am - 7:15 pm
9:00 am - 7:15 pm
Closed
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
!
!
!
!
Cancel
Arnie Alban
Pedodontics
OPENING HOURS
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
Closed
9:00 am - 7:15 pm
9:00 am - 7:15 pm
9:00 am - 7:15 pm
9:00 am - 7:15 pm
9:00 am - 7:15 pm
Closed
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
!
!
!
!
Cancel
Dustin Callahan
Ortodontist
OPENING HOURS
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
Closed
9:00 am - 7:15 pm
9:00 am - 7:15 pm
9:00 am - 7:15 pm
9:00 am - 7:15 pm
9:00 am - 7:15 pm
Closed
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
!
!
!
!
Cancel
Kristin Weaver
Hygienist
OPENING HOURS
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
Closed
9:00 am - 7:15 pm
9:00 am - 7:15 pm
9:00 am - 7:15 pm
9:00 am - 7:15 pm
9:00 am - 7:15 pm
Closed
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
!
!
!
!
Cancel
Leslie Adams
Prosthodontics
OPENING HOURS
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
Closed
9:00 am - 7:15 pm
9:00 am - 7:15 pm
9:00 am - 7:15 pm
9:00 am - 7:15 pm
9:00 am - 7:15 pm
Closed
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.