سونغول Alcı زراعة الشعر في تركيا - مستشفى ميديكانا

DIrect Hair Implantation- Direct Hair Transplantation

How is DHI Hair Transplantation Applied?

DIrect Hair Implantation- Direct Hair Transplantation
DHI HAIR TRANSPLANTATION (DIrect Hair Implantation- Direct Hair Transplantation) The DHI Hair Transplantation method is the placement of the individual hair follicles collected by the micromotor and transplanted in the recipient area with the automatic Choi implanter items. In DHI Hair Transplantation the thickness of the Grafts are 0.6 mm to 1 mm. These grafts can be separated and cleaned.The FUE hair transplantation method is done in two separate steps, the channel is opened and then the placement of the forceps is done one by one. At the DHI this is done in one step, so the DHI is called "direct". This method requires experience and attention. It takes long hours.Therefore it is carried out at high prices. The DHI Method is not essentially different from the FUE technique. It only arouses curiosity for people. The grafts are actually exposed to more trauma, although when it is paid attention not to leave the Grafts long time out of the body. This has little to do with the life cycle of the hair follicles. How is DHI Hair Transplantation Applied? In the first stage, the hair follicles in the donor area are extracted with the help of micromotor and the roots are collected one by one. This is the same procedure like the FUE-Method. Hair follicles are classified and sorted according to the number of hairs separately. The area is prepared, the hair follicles are placed one by one into the implanter pen. Implanter pens should be of the appropriate size for the hair root and thickness of the person. In the DHI Method, when the hair follicles are placed, the chanels are not opened in advance, the nests are formed in the skin and the grafts are placed with the implanter. Differences of DHI and FUE Technique The transplant is possible without shaving the recipent area. While the donor area will me shaved the recipent area will not be shaved. The biggest advantage is that it allows the process of tightening while the hair is long. Due to the fineness of the implants, a higher density can be reached. Disadvantages of DHI Hair Transplantation DHI Hair transplantation lasts longer than normal hair transplantation. An average of 3500-4000 grafts of hair transplantation can only be completed in 2 separate days. The person is exposed to injections again. The main reason for micro-implantaion is that they are subjected to the least trauma. In this method, it is shown that there is less advantage regarding the time the graft is staying outside the body, but we cannot say that the small diameter cannulas are subjected to less trauma. The length of the process, the cost and the necessary care and labor cost increase.
!
!
إلغاء
!
!
!
!
Cancel
Wyatt Esmond
General Dentist
OPENING HOURS
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
Closed
9:00 am - 7:15 pm
9:00 am - 7:15 pm
9:00 am - 7:15 pm
9:00 am - 7:15 pm
9:00 am - 7:15 pm
Closed
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
!
!
!
!
Cancel
Arnie Alban
Pedodontics
OPENING HOURS
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
Closed
9:00 am - 7:15 pm
9:00 am - 7:15 pm
9:00 am - 7:15 pm
9:00 am - 7:15 pm
9:00 am - 7:15 pm
Closed
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
!
!
!
!
Cancel
Dustin Callahan
Ortodontist
OPENING HOURS
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
Closed
9:00 am - 7:15 pm
9:00 am - 7:15 pm
9:00 am - 7:15 pm
9:00 am - 7:15 pm
9:00 am - 7:15 pm
Closed
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
!
!
!
!
Cancel
Kristin Weaver
Hygienist
OPENING HOURS
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
Closed
9:00 am - 7:15 pm
9:00 am - 7:15 pm
9:00 am - 7:15 pm
9:00 am - 7:15 pm
9:00 am - 7:15 pm
Closed
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
!
!
!
!
Cancel
Leslie Adams
Prosthodontics
OPENING HOURS
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
Closed
9:00 am - 7:15 pm
9:00 am - 7:15 pm
9:00 am - 7:15 pm
9:00 am - 7:15 pm
9:00 am - 7:15 pm
Closed
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.